Inside the Marmor Palais

Sony Nex-6 / Voigtlaender 4,0/25